EN PL

Wybrane publikacje pracowników

Joanna Fonferek

 • JF1 Dawne substancje lecznicze odkryte podczas wykopalisk na Starym Mieście w Elblągu.  Bez recepty nr 1 styczeń 2015

Małgorzata Gizińska

 • Dzieje zbiorów numizmatycznych w Elblągu. Wybitni numizmatycy elbląscy (w:) Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, cz. I, 11/1993, s. 12 – 15cz. II, 12/1993, s. 12-15.
 • Znaleziska z terenu Elbląga (w:) Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, 20/1995, s. 15.
 • Motywy architektoniczne w medalierstwie polskim (w:) Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, 33/1998, s. 11 – 12.
 • Przywileje mennicze Elbląga (streszczenie referatu wygłoszonego na III Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej w Supraślu we wrześniu 1998 r. (w:) Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, Nr 36/1998-1999, s. 3-11
 • Elbląscy kolekcjonerzy monet i medali z przełomu XVIII i XIX wieku (w:) Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, Nr 51/2002, s. 12 – 23.
 • Gipsowe odlewy gemm w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu (w:) Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, 84/2010, s. 27 – 29.
 • Zbiory medalierskie Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu (w:) Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, 92/2010, s. 10 – 14.

dr Marek F. Jagodziński

 • MFJ1 The settlement of Truso 
 • MFJ2 Wyniki badań archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach. Archaeologica hereditas.Grodziska Warmii i Mazur t1.Stan wiedzy i perspektywy badawcze, Warszawa – Zielona Góra 2013
 • MFJ3 Biborski, Jagodziński, Pudło, Stępiński, Żabiński Sword parts from a Viking Age Emporium of Truso in Prussia Waffen- und Kostümkunde.Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichten Heft 1 Sonnefeld 2010 (Dwuczęściowy plik skompresowany)
 • MFJ4 Roots of truso Scandinavian Culture in Medieval Poland Wrocław 2013
 • MFJ5 Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu. Pruthenia, t. IV, Olsztyn 2009, s. 117–192 
 • MFJ6 Amulet z Truso. Przyczynek do badań nad wierzeniami ludów skandynawskich. Pruthenia, 2012, t. VII, s. 85–94
 • MFJ7 Kompas słoneczny z Truso. 100 lat lotnictwa w Elbągu ( 1912-2012) Aspekty historyczne, prawne i techniczne lotnictwa, Elbląg 2012
 • MFJ8 Przynajeżność kulturowa rejonu ujścia Wisły od I do IX wieku w świetle źródeł archeologicznych i historycznych. Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 97–126
 • MFJ9 Bursztyn w Truso. Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej,Jantar 2009
 • A. Bursche, M.F. Jagodziński, Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorumz miejscowości Stygajny na Warmii, Warszawa 2019

dr Mirosław Marcinkowski

 • MM1 Człowiek ukryty w kości – średniowieczne rzeźbione rękojeści noży z Elbląga na tle europejskim. Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria, t. II/III: 2005/2006, z. 1 (Man Hidden in Bone – Elbląg’s Medieval Carved Knife Handles from a European Perspective – English summary included)
 • MM2 Cechy obce i lokalne w średniowiecznej i nowożytnej ceramice elbląskiej. Zarys problematyki na podstawie wybranych przykładów. Archaeologia Historica Polona tom 21, 2013(Foreign and local features in mediaeval and modern Elbląg ceramics. Problem outline on the base of selected examples – English summary included)
 • MM3 Kościane szczoteczki do zębów ze Starego Miasta w Elblągu. Przyczynek do historii higieny. Elbląskie Studia Muzealne nr 2/2011

dr Mirosław Marcinkowski, Joanna Fonferek, Urszula Sieńkowska

 • MFS1 Badania na terenie dawnego zamku krzyżackiego w elblągu. Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 307–309

Pliki do pobrania

Skip to content