EN PL

Struktura organizacyjna

Dyrekcja 

Dyrektor Muzeum:
Lech Trawicki 

Sekretariat:
Karolina Raguze – Nowak
muzeumel@elblag.com.pl

tel./fax:  55 232 72 73


Dział Naukowy

Kierownik:
Joanna Fonferek-Grajek
nr wew. 51
j.fonferek@muzeum.elblag.pl

St. kustosz ds. archeologii pradziejowej i wczesnośredniowiecznej
dr Marek F. Jagodziński
nr wew. 45
mf.jagodzinski@wp.pl

Kustosz ds. archeologii
Grzegorz Stasiełowicz
nr wew. 39
g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. etnografii 
Alicja Janiak
nr wew. 63
a.janiak@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. archeologii
Jakub Jagodziński
nr wew. 45
j.jagodzinski@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. rzemiosła i sztuki
Michał Kozłowski
nr wew. 44
m.kozlowski@muzeum.elblag.pl

Specjalista ds. organizacji wystaw
Andrzej Szwemiński
nr wew. 37

Dział Inwentaryzacji

Kierownik, Główny Inwentaryzator:
dr Mirosław Marcinkowski
nr wew. 38
m.marcinkowski@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. inwentaryzacji i konserwacji zbiorów
Urszula Sieńkowska
55 6256766
u.sienkowska@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. inwentaryzacji i digitalizacji zbiorów
Paweł Wlizło
nr wew. 40
p.wlizlo@muzeum.elblag.pl


Dział Komunikacji

Kierownik:
Agnieszka Sławińska
nr wew. 25
a.slawinska@muzeum.elblag.pl

Referent ds. edukacji muzealnej
Piotr Mazurowski

nr wew. 24
p.mazurowski@muzeum.elblag.pl

Referent ds. edukacji muzealnej

Honorata Szymańska

nr wew. 24

h.szymanska@muzeum.elblag.pl


Dział Finansowy

Księgowa:
Agata Drymajło-Pętlicka
nr wew. 57
agata.drymajlo@muzeum.elblag.pl

Referent ds. księgowości
Joanna Grzelak
nr wew. 57
j.grzelak@muzeum.elblag.pl


Dział Administracyjny

Kierownik:
Agnieszka Oziewicz-Estal
nr wew. 54
a.oziewicz@muzeum.elblag.pl

Specjalista ds. administracji
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Joanna Wiśniewska
nr wew. 59
jwisniewska@muzeum.elblag.pl
iodo@muzeum.elblag.pl

Technik ds. adm. obiektami i konserwacji
Przemysław Wiśniewski

Kwalifikowany opiekun ekspozycji
Beata Czarnecka

Kwalifikowany opiekun ekspozycji
Anna Siemaszko

Opiekun ekspozycji
Kaja Szynkielewska
Katarzyna Grabowska-Szustek
Izabela WięckowskaSkip to content