EN PL

Regulamin Zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

Muzeum Archeologiczno – Historyczne informuje, że od dnia 15.12.2021 r. do odwołania, będzie otwarte dla zwiedzających. W czasie trwania epidemii COVID-19 zwiedzanie może odbywać się zgodnie z niniejszym regulaminem.

1. Muzeum dla zwiedzających czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 09.00 do 16.00, z 30 minutową przerwą na dezynfekcję powierzchni w Muzeum. Czas przerwy będzie określany na bieżąco, w zależności od frekwencji.

2. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach od 09.00 do 15.00 z 15 min. przerwami na dezynfekcję powierzchni. Częstotliwość przerw uzależniona będzie od frekwencji. Przy kasie może przebywać max. 1 osoba.

3. Ze względów sanitarnych zachęca się zwiedzających do zakupu biletów w kasie w formie bezgotówkowej.

4. Osoby oczekujące na zwiedzanie czekają na Dziedzińcu. Na terenie otwartym obowiązuje zachowanie bezpiecznego, co najmniej 1,5-metrowego dystansu między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

5. Zasady dotyczące osób zwiedzających przebywających w budynkach Muzeum.

1) Liczba zwiedzających, przebywających:

– w Budynku Podzamcza i Skrzydła Południowego – nie może przekraczać 35 osób jednocześnie, zachowując bezpieczny, co najmniej 1,5-metrowy dystans między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

– w Budynku Gimnazjum – nie może przekraczać 20 osób jednocześnie, zachowując bezpieczny, co najmniej 1,5-metrowy dystans między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

2) Do ustanowionych limitów liczby osób zwiedzających Muzeum nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

3) Przed wejściem do budynków Muzeum należy zdezynfekować dłonie, osoby zwiedzające zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki.

6. Atrakcja multimedialna „Hologram” czynna jest dla osób zwiedzających z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Zalecana jest rezerwacja terminu.

7. Atrakcje multimedialne: „Historia tu i teraz”, „Przeszłość tuż za rogiem” i „Escape room” są niedostępne do odwołania.

8. W celu ograniczenia kontaktów, do odwołania nie jest możliwe zwiedzanie
z przewodnikiem oraz organizowanie lekcji muzealnych.

9. Szatnia dla zwiedzających jest czynna. Pozostawiając rzeczy w szatni należy przestrzegać ustalonych w niej zasad związanych z reżimem sanitarnym. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

10. W toaletach może przebywać max. 1 osoba. Nie dotyczy rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

11. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających Muzeum może tymczasowo wstrzymać ruch zwiedzających w salach wystawowych.

12. W przypadku ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do:

– natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu zakupu biletów,

–  wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach Muzeum.

13. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację przez zwiedzających niniejszego regulaminu.

14. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO
W ELBLĄGU SĄ ZOBOWIĄZANE DO:

1. Przestrzegania Regulaminu Zwiedzania Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

1. Stosowania się do wskazówek i poleceń pracowników Muzeum i pracowników ochrony.

2. Niedotykania żadnych eksponatów, elementów odgradzających oraz gablot.

3. Zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczki, wskazane jest noszenie jednorazowych rękawiczek podczas zwiedzania (Muzeum nie zapewnia osłon twarzy oraz rękawiczek zwiedzającym).

4. Dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu do budynków Muzeum.

5. Utrzymania minimum 1,5-metrowego dystansu między sobą (nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

6. Niespożywania posiłków i napojów na terenie Muzeum.

7. Przestrzegania ustalonych zasad pozostawiania rzeczy w szatni (Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy).

Elbląg, dnia 15.12.2021 r.


Skip to content