EN PL

Regulamin Zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU  W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

W związku z otwarciem instytucji kultury w stanie epidemii COVID-19, Muzeum Archeologiczno – Historyczne informuje, że od dnia 02.02.2021 r. do odwołania, będzie otwarte dla zwiedzających. W czasie trwania epidemii COVID-19 zwiedzanie może odbywać się zgodnie z niniejszym regulaminem.

1. Muzeum dla zwiedzających czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 16.00, z 30 minutową przerwą na dezynfekcję powierzchni w Muzeum. Czas przerwy będzie określany na bieżąco, w zależności od frekwencji.

2. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach od 10.00 do 15.30 z 15 min. przerwami na dezynfekcję powierzchni. Częstotliwość przerw uzależniona będzie od frekwencji. Przy kasie może przebywać max. 1 osoba.

3. Ze względów sanitarnych zachęca się zwiedzających do zakupu biletów w kasie w formie bezgotówkowej.

4. Osoby oczekujące na zwiedzanie czekają na Dziedzińcu. Na terenie otwartym obowiązuje zachowanie bezpiecznego, co najmniej 2-metrowego dystansu między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

5. Liczba zwiedzających, przebywających:

– w Budynku Podzamcza i Skrzydła Południowego – nie może przekraczać 15 osób zwiedzających jednocześnie, zachowując bezpieczny, co najmniej 2-metrowy dystans między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

– w Budynku Gimnazjum – nie może przekraczać 10 osób zwiedzających jednocześnie, zachowując bezpieczny, co najmniej 2-metrowy dystans między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

6. Atrakcje multimedialne: „Historia tu i teraz”, „Przeszłość tuż za rogiem”, „Hologram” i „Escape room” są niedostępne do odwołania.

7. W celu ograniczenia kontaktów, do odwołania nie jest możliwe zwiedzanie z przewodnikiem oraz organizowanie lekcji muzealnych.

8. Szatnia dla zwiedzających jest czynna. Pozostawiając rzeczy w szatni należy przestrzegać ustalonych w niej zasad związanych z reżimem sanitarnym. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

9. W toaletach może przebywać max. 1 osoba. Nie dotyczy rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

10. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających Muzeum może tymczasowo wstrzymać ruch zwiedzających w salach wystawowych.

11. W przypadku ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do:

–  natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu zakupu biletów,

– wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach Muzeum.

12. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację przez zwiedzających niniejszego regulaminu.

13. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO  W ELBLĄGU SĄ ZOBOWIĄZANE DO:

1. Stosowania się do wskazówek i poleceń pracowników Muzeum i pracowników ochrony.

2. Niedotykania żadnych eksponatów, elementów odgradzających oraz gablot.

3. Zasłaniania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób, wskazane noszenie jednorazowych rękawiczek podczas zwiedzania (Muzeum nie zapewnia osłon twarzy oraz rękawiczek zwiedzającym).

4. Dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu i przed wyjściem z budynków Muzeum.

5. Utrzymania minimum 2-metrowego dystansu między sobą (nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

6. Niespożywania posiłków i napojów na terenie Muzeum.

7. Przestrzegania ustalonych zasad pozostawiania rzeczy w szatni (Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy).


PLIKI DO POBRANIA:
Skip to content