EN PL

Wytwórczość metaloplastyczna z osady w Janowie Pomorskim, stan. 1

Zakres projektu

Przedmiotem projektu, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest opublikowanie w ramach serii wydawniczej „Studia nad Truso” wyników badań nad wytwórczością metaloplastyczną zarejestrowaną na terenie osady w Janowie Pomorskim. Podstawą prezentowanych w publikacji opracowań będą artefakty z metali kolorowych i szlachetnych pozyskane w sezonach badawczych 1984-1991 oraz 2000-2008.

Badania archeologiczne na terenie osady Truso, 1987 r.
Badania archeologiczne na terenie osady Truso, 1987 r.

W wyniku realizacji projektu upowszechniony zostanie materiał źródłowy prezentujący styl życia i unikatową kulturę materialną dawnych mieszkańców Truso. Efektem finalnym będzie książka, zawierająca około 340 stron obejmujących opracowania w języku polskim, wraz z ich pełnym tłumaczeniem na język angielski oraz liczne zdjęcia i ryciny. Publikacja będzie dostępna w sprzedaży oraz na stronie internetowej muzeum.

Cel zadania

Celem zadania jest promocja dokonań polskiej archeologii i popularyzacja wiedzy z zakresu przeszłości regionu elbląskiego. Dzięki realizacji zadania, do europejskiej dyskusji o okresie wikińskim, wprowadzone zostaną nowe, dotychczas tylko sygnalizowane ustalenia, dotyczące metaloplastyki w Truso.

Legendarna osada Truso, jedyna wikińska osada na terenie dzisiejszej Polski, została dokładnie rozpoznana przez archeologów, w toku badań prowadzonych w dwóch etapach: w latach 1982-1991 oraz 2000-2008. Miejsce to dostarczyło wyjątkowych zabytków średniowiecznych i obiektów z wcześniejszych okresów, w tym pochodzących z Anglii, Skandynawii, a nawet kalifatu arabskiego. Analizy potwierdziły, że osadę zamieszkiwali przede wszystkim Skandynawowie, o czym świadczy charakterystyczna zabudowa oraz odkrywane wyroby. Ich głównym zajęciem był handel i wyspecjalizowane rzemiosło. Zamieszkujący peryferia tej osady Słowianie zajmowali się rolnictwem, hodowlą i rybołówstwem – tworzyli społeczność usługową w stosunku do Skandynawów ze strefy portowej i centralnej.

Odnalezione podczas wykopalisk narzędzia i przedmioty codziennego użytku są prezentowane w Muzeum Archeologiczno-Historycznym na wystawie „Truso – legenda Bałtyku”.

Podsumowanie

Nazwa projektu“Wytwórczość metaloplastyczna z osady w Janowie Pomorskim, stan. 1” – Publikacja wyników badań osady Truso
Całkowita wartość projektu:       76 450,00 zł
Kwota dofinansowania:60 400,00 zł
Okres realizacji:01.03 – 31.12.2021
Dotychczasowe publikacje z cyklu Studia nad Truso

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Skip to content