EN PL

Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II

Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Przedmiotem projektu jest renowacja obiektów pokrzyżackiej zabudowy Podzamcza Północnego w Elblągu (budynek zw. Gimnazjum i skrzydło południowe Podzamcza) oraz zabezpieczenie przed zagrożeniami obiektów nieruchomych i zabytków ruchomych dziedzictwa kulturowego, wraz z wdrożeniem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie prezentacji zbiorów. Realizacja zadania umożliwi stworzenie oferty muzealnej dostosowanej do potrzeb i percepcji współczesnego odbiorcy oraz wykreowanie markowego produktu turystyki kulturalnej, który wpłynie na wzrost potencjału turystycznego regionu.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

1.Remont generalny budynku Gimnazjum

 1. Ostatni etap remontu skrzydła południowego budynku Podzamcza
 2. Modernizacja dwóch ekspozycji stałych:
 • Ekspozycja dotycząca historii miasta
 • Ekspozycja dotycząca historii regionu
 1. Budowa trzech nowych wystaw stałych:
 • Ekspozycja detalu architektonicznego elbląskiego zamku krzyżackiego
 • Escape room
 • Interaktywny warsztat archeologiczny
 1. Wyposażenie sali wystaw czasowych
 2. Budowa wirtualnych platform edukacyjnych:
 • System prezentacji materiałów multimedialnych „Przeszłość tuż za rogiem”
 • System przenoszący widza stereoskopowo do świata wirtualnego „Historia tu i teraz”
 • Interaktywne instalacje “Magic mirror”
 1. Wdrożenie udogodnień dla turystów i osób niepełnosprawnych:
 • Zakup wyposażenia sali edukacyjnej
 • Wdrożenie systemu sprzedaży biletów online i rezerwacji przewodników
 • Zakup wyposażenia sklepiku muzealnego
 • Zakup wyposażenia szatni dla zwiedzających
 1. Modernizacja magazynów zbiorów
 2. Promocja projektu

Źródła finansowania projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 374 608,65 zł

Gmina Miasto Elbląg – 1 800 000,00 zł

Okres realizacji: 02.02.2017 – 30.09.2018

Skip to content