EN PL

“Świadectwa” (Zeugnisse)

Świadectwa – Zeugnisse

Tytuł projektu: “Świadectwa” (Zeugnisse)

Projekt złożony do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej

Priorytet: Kultura
 
Termin realizacji: 01.07.2014 – 20.11.2014
 
Wnioskodawca: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Partner: Elbing Club Pangritz Kolonie e. V. w München (Niemcy)


Koszty:
Koszt całkowity projektu: 42.150,00, zł
Kwota dofinansowania: 22.450,00 zł
Wkład własny (dotacja celowa Gminy Miasto Elbląg): 19.700.00 zł


Cel strategiczny projektu:
Podniesienie jakości działań kulturalnych i zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze.

Cele bezpośrednie: Pozyskiwanie informacji i szerzenie wiedzy o życiu codziennym w okresie przedwojennym w regionie elbląskim. Likwidowanie uprzedzeń i burzenie stereotypów, wynikających z dotychczasowej trudnej historii narodu polskiego i niemieckiego. Integrowanie dawnych i współczesnych mieszkańców regionu.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:
Rozbudowanie i wzbogacenie ekspozycji multimedialnej, która planowana była jako wynik realizacji Programu „Świadectwa”, realizowanego w ramach projektu  “Muzea ponad granicami”. Ożywienie kontaktów pomiędzy przedwojennymi i współczesnymi mieszkańcami regionu elbląskiego. Uruchomienie strony internetowej, poświęconej wyłącznie projektowi Świadectwa. Jej zadaniem ma być prezentowanie zgromadzonych materiałów oraz ich naukowych opracowań a także pozyskiwanie kolejnych.


Projekt “Świadectwa” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Gminy Miasta Elbląg.
Skip to content