EN PL

Struktura i zabudowa strefy portowej (badania 2000-2008)

Publikacja wyników badań skandynawskiej osady w Janowie Pomorskim w ramach cyklu Studia nad Truso, tom V

Cel Projektu

Celem projektu jest ochrona, zachowanie i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego regionu elbląskiego za pośrednictwem publikacji naukowej, upowszechniającej wiedzę z zakresu przeszłości osady, jej gospodarczego rozwoju, rozkwitu kontaktów handlowych oraz poziomu życia codziennego i kultury materialnej dawnych mieszkańców.

Celem długofalowym zadania jest promocja dokonań polskiej archeologii oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, naszego miasta i regionu.

Zakres działań

Projekt przewiduje wydanie publikacji książkowej pt.: „Janów Pomorski/Truso. Struktura i zabudowa strefy portowej (badania 2000-2008)”, będącej elementem serii wydawniczej „Studia nad Truso” („tom V). Opracowanie w wersji językowej polsko-angielskiej, zostanie wydane w nakładzie 500 egzemplarzy. Będzie to kolejna naukowa publikacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu prezentująca wyniki badań osady w Janowie Pomorskim. Zadanie stanowi element systematycznych działań podejmowanych przez muzeum od kilkunastu lat i zmierzających do jak najszerszego i kompletnego udostępnienia wyników badań osady Truso. Jednocześnie planuje się kontynuację tych wysiłków w przyszłości.

W monografii znajdziemy poszerzoną analizę odkrytych w strefie portowej obiektów – m.in. palenisk i śladów po słupach, będących pozostałościami budynków, a także rowów granicznych działek czy elementów nabrzeży portowych, będących elementami większych struktur związanych z obrazem przestrzennym osady i portu. Odkryte w Janowie relikty pokazane zostaną na tle basenu Morza Bałtyckiego, co umożliwi zaprezentowanie portu w Truso w szerszym kontekście, uwzględniającym zachodzące na tym obszarze procesy związane z powstaniem i funkcjonowaniem nadbałtyckiej strefy gospodarczej okresu wikińskiego.

Cała seria „Studia nad Truso” przybliża zagadnienia związane z okresem wikińskim w dziejach Europy. Jest to tematyka atrakcyjna dla badaczy, ale też dla szerokiego odbiorcy. To wprawdzie publikacja stricte naukowa, jednak gdyby po nią sięgnąć, to okazałoby się, że znany nam obraz Wikinga jako przede wszystkim wojownika i grabieżcy jest dość oddalony od rzeczywistości. Przykład Truso przybliża nam bowiem inne oblicze Wikinga – wyspecjalizowanego rzemieślnika i doskonałego biznesmena-handlowca.

Podsumowanie

Nazwa projektuPublikacja wyników badań skandynawskiej osady w Janowie Pomorskim w ramach cyklu Studia nad Truso, tom V
Całkowita wartość projektu105 580,00 zł
Kwota dofinansowania:79 000,00 zł
Okres realizacji:              01.03.2024 – 31.12.2024

Projekt „Publikacja wyników badań skandynawskiej osady w Janowie Pomorskim w ramach cyklu Studia nad Truso, tom V”  został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content