EN PL

Muzea Ponad Granicami – etap II

„Muzea ponad granicami” to projekt promujący historyczne i kulturowe dziedzictwo regionu. Zakończona w 2014 roku pierwsza część projektu obejmowała m.in. modernizację jednego z budynków i dziedzińca muzeum, stworzenie nowych wystaw i realizację filmu holograficznego. W tym etapie powstała także ekspozycja poświęcona miastu Elbląg z czasów międzywojnia, na której można obejrzeć film o losach jego dawnych mieszkańców.

W 2019 roku elbląskie Muzeum przystąpiło do drugiego etapu projektu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano między innymi stworzenie przyjaznej przestrzeni zewnętrznej na terenie dziedzińca, digitalizację obiektów muzealnych, a także budowę wystawy o powojennych mieszkańcach Elbląga. Wydłużenie okresu wdrażania projektu do października 2023 r. umożliwiło również realizację remontu dachu budynku Podzamcze – skrzydło wschodnie. W obiekcie prezentowanych jest 5 wystaw stałych przybliżających historię miasta i regionu, mieszczą się tu także magazyny zbiorów i pracownie naukowe. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę uszkodzonych elementów deskowania i dachówki, izolację połaci dachu II piętra i lukarn, wykonanie obróbek blacharskich oraz uzupełnienie orynnowania. Dzięki tym pracom zabytkowy obiekt, będący jednym z niewielu reliktów przestrzennych i budowlanych dawnego kompleksu zamku krzyżackiego, zostanie zabezpieczony, a znajdujące się w budynku zbiory muzealne zyskają właściwe warunki przechowywania. Możliwe będzie także kontynuowanie w pełni prowadzonej w obiekcie i jego otoczeniu działalności kulturalnej, edukacyjnej czy związanej z popularyzacją dziedzictwa kulturowego regionu.

Nadrzędnym i długofalowym celem projektu „Muzea ponad granicami” jest zachowanie i rozwój dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu przygranicznego, co przełożyć się ma na rozwinięcie atrakcyjności turystycznej regionu. Uzyskane dofinansowanie umożliwi zwiększenie dostępności oferty muzeum, a także pozwoli zainteresować nowe grupy odbiorców, przyczyniając się do popularyzacji oferty instytucji.

Zakończenie projektu przewidziano na rok 2023, a 90% kosztów sfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Nazwa projektu: „Muzea ponad granicami – etap II”

Całkowita wartość projektu: 425 320,87 EUR

Kwota dofinansowania UE: 382 788,78 EUR

Okres realizacji: 24.09.2019 – 23.10.2023

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Skip to content