EN PL

Przetarg MAH na remont dachu Podzamcza

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu ogłasza postępowanie na realizację zamówienia w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

REMONT DACHU BUDYNKU PODZAMCZA – SKRZYDŁO WSCHODNIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU, W RAMACH PROJEKTU „MUSEUMS OVER THE BORDERS. STAGE II”, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-350b625c-df66-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-350b625c-df66-11ed-9355-06954b8c6cb9


Uwaga: Pełnowymiarowy (nieskompresowany) plik dotyczący ekspertyzy technicznej został zamieszczony na stronie postępowania, tj.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-350b625c-df66-11ed-9355-06954b8c6cb9

Skip to content