EN PL

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu MAH.251.15.2021

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.15.2021 na realizację zadania: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w

Unieważnienie postępowania MAH.251.10.2021

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, unieważnia postępowanie MAH.251.10.2021 na realizację zadania: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w ramach projektu „Baltic

Informacja o postępowaniu MAH.251.13.2021/RR

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.13.2021/RR na realizację zadania: Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w Elblągu

Unieważnienie postępowania MAH.251.9.2021/RR

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, po przeanalizowaniu dostępnych danych, unieważnia postępowanie MAH.251.9.2021/RR na realizację zadania: Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w

Nowelizacja harmonogramu zamówień

W załączeniu zaktualizowany harmonogram zamówień po zatwierdzeniu projektów. W zestawieniu nie uwzględniono postępowań już zrealizowanych.

Informacja o ofertach w postępowaniu MAH.251.4.2021

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu informuje, że w postępowaniu MAH.251.4.2021 Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta

Rozstrzygnięcie postępowania MAH.251.3.2021

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w postępowaniu MAH.251.3.2021 na realizacje zadania: Wykonanie modeli/scen 3D w rzeczywistości rozszerzonej, na potrzeby aplikacji mobilnej, w ramach projektu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu MAH.251.15.2021

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.15.2021 na realizację zadania: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w

Unieważnienie postępowania MAH.251.10.2021

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, unieważnia postępowanie MAH.251.10.2021 na realizację zadania: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w ramach projektu „Baltic

Informacja o postępowaniu MAH.251.13.2021/RR

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.13.2021/RR na realizację zadania: Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w Elblągu

Unieważnienie postępowania MAH.251.9.2021/RR

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, po przeanalizowaniu dostępnych danych, unieważnia postępowanie MAH.251.9.2021/RR na realizację zadania: Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w

Nowelizacja harmonogramu zamówień

W załączeniu zaktualizowany harmonogram zamówień po zatwierdzeniu projektów. W zestawieniu nie uwzględniono postępowań już zrealizowanych.

Informacja o ofertach w postępowaniu MAH.251.4.2021

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu informuje, że w postępowaniu MAH.251.4.2021 Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta

Rozstrzygnięcie postępowania MAH.251.3.2021

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w postępowaniu MAH.251.3.2021 na realizacje zadania: Wykonanie modeli/scen 3D w rzeczywistości rozszerzonej, na potrzeby aplikacji mobilnej, w ramach projektu

Skip to content