EN PL

Wybór oferty w postępowaniu MAH.251.1.2022

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zgodnie z art. 239 Ustawy Pzp (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) w postępowaniu MAH.251.1.2022 na realizację zadania: Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), na podstawie Kryteriów oceny ofert dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w załączonym pliku.

Skip to content