EN PL

Przetarg: Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).

Wszelkie szczegóły na Platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dbaa4fc-d2e8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Skip to content