EN PL

Premiera książki Jakuba Jagodzińskiego

Kontakty zachodniosłowiańsko-skandynawskie fascynują kolejne pokolenia badaczy. Choć archeologia dawno obaliła już tezę o wikińskich korzeniach Piastów, to zagadka relacji wczesnośredniowiecznych Słowian i Skandynawów do dziś jest jednym z ważniejszych problemów mediewistyki. Jakub Jagodziński wychodzi poza ramy tradycyjnego ujęcia, które redukuje zjawisko do jednostronnych wpływów. To próba szerszego spojrzenia na specyfikę wzajemnych relacji, które – jak dowodzi autor – wbrew powszechnej opinii były symetryczne.

Kim byli Skandynawowie, którzy pojawili się w państwie Piastów na początku XI wieku? Dlaczego na duńskich wyspach rozpoznajemy słowiańskie nazwy miejscowości? Jak należy rozumieć relacje Słowian i Skandynawów – byli to partnerzy, wrogowie, a może… goście, kupcy i osadnicy?

Monografia Jakuba Jagodzińskiego to przewodnik po fascynującym świecie relacji słowiańsko-skandynawskich, w którym dwa pozornie obce sobie etnosy, okazują się ważnymi partnerami.

Książkę można kupić w muzealnym sklepiku znajdującym się w budynku Gimnazjum lub na naszej stronie pod adresem: https://muzeum.elblag.pl/produkt/goscie-kupcy-osadnicy-kontakty-slowian-zachodnich-i-skandynawow-w-epoce-wikingow/

Skip to content