SKLEP

EN PL

Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów

Kontakty zachodniosłowiańsko-skandynawskie fascynują kolejne pokolenia badaczy. Choć archeologia dawno obaliła już tezę o wikińskich korzeniach Piastów, to zagadka relacji wczesnośredniowiecznych Słowian i Skandynawów do dziś jest jednym z ważniejszych problemów mediewistyki. Jakub Jagodziński wychodzi poza ramy tradycyjnego ujęcia, które redukuje zjawisko do jednostronnych wpływów. To próba szerszego spojrzenia na specyfikę wzajemnych relacji, które – jak dowodzi autor – wbrew powszechnej opinii były symetryczne.

Kim byli Skandynawowie, którzy pojawili się w państwie Piastów na początku XI wieku? Dlaczego na duńskich wyspach rozpoznajemy słowiańskie nazwy miejscowości? Jak należy rozumieć relacje Słowian i Skandynawów – byli to partnerzy, wrogowie, a może… goście, kupcy i osadnicy?

Monografia Jakuba Jagodzińskiego to przewodnik po fascynującym świecie relacji słowiańsko-skandynawskich, w którym dwa pozornie obce sobie etnosy, okazują się ważnymi partnerami.

Informacje dodatkowe

Wymiary 25 × 17,8 × 1 cm

Cena:

49,00 

Ilość na magazynie:

14 w magazynie

Skip to content