EN PL

Miasto nowych ludzi. Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie 1945-1955 (Podzamcze)

Wystawa „Miasto nowych ludzi. Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie 1945-1955” daje wgląd w niełatwy, pełen wyrzeczeń, niepewności i trosk okres dziejów miasta. Ten czas był jednocześnie naznaczony nadzieją, ale przede wszystkim ciężką pracą ludzi, którzy dobrowolnie lub pod przymusem przybyli tu z różnych stron, by z mozołem odbudowywać nieznane sobie wcześniej miasto i tworzyć zręby życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ekspozycja podzielona jest na 12 tematycznych stref, a prezentowane w nich treści ukazano na tle symbolicznie zaaranżowanych miejsc, takich jak dworzec kolejowy, wyszabrowane „poniemieckie” mieszkanie, więzienna cela czy klasa szkolna. Na wystawie zobaczyć można archiwalne zdjęcia zniszczonego miasta, prywatne fotografie elblążan z tego okresu, pamiątki przywiezione przez osiedleńców z ich rodzinnych stron, różnego rodzaju dokumenty czy artefakty, które stały się zalążkiem zbiorów powstałego w 1954 r. muzeum. Ekspozycję wzbogacają multimedia – „okno” wagonu tramwajowego ze zmieniającymi się na trasie jego przejazdu widokami zrujnowanych budynków przy ulicy Królewieckiej oraz ekran, na którym ukazane są poszczególne elbląskie obiekty przed 1945 r. oraz tuż po zakończeniu działań wojennych.

Budowa wystawy została zrealizowana w ramach projektu Museums over the borders. Stage II, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Skip to content