EN PL

Architektura ceglana na pobrzeżu Bałtyku. Nowe perspektywy badań – wystawa archiwalna

Wystawa została przygotowana przez Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen z Bonn pod kierownictwem naukowym prof. Christofera Herrmanna (Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki), prof. Matthiasa Müllera (Uniwersytet w  Moguncji, Instytut Historii Sztuki) oraz dr. Ernsta Gierlicha, prezesa fundacji Kulturstiftung, z międzynarodowym udziałem wielu badaczy zagadnienia średniowiecznej architektury ceglanej . Wystawę zaprezentuje dr Ernst Gierlich, który będzie obecny na wernisażu.
Krajobraz kulturowy obszaru nadbałtyckiego został ukształtowany przede wszystkim przez architekturę ceglaną. Proces ten rozpoczął się w 2 połowie XII wieku, a w naszym najbliższym regionie wiek później – wraz z postępem tworzenia krzyżackiego władztwa terytorialnego. Na 39 planszach, które będzie można zobaczyć na wystawie, zaprezentowano aktualny stan badań historyków architektury, historyków i archeologów nad średniowieczną architekturą ceglaną, jej zasięg geograficzny (od Danii po Łotwę), rodzaje budowli od założeń kościelnych, po zamki i domy mieszczańskie, zagadnienia technologiczne. Wreszcie, wystawa ukazuje nowe możliwości interpretacyjne współczesnych metod badawczych.

Skip to content