EN PL

Wybór najkorzystniejszej oferty „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu za rok obrotowy 2019”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego (ogłoszone 13.03.2020 r.) na realizację zadania „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu za rok obrotowy 2019” do dnia 18.03.2020 r. wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: E-ACCOUNTING.PL SP. Z O.O. ul. Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa.

Skip to content