EN PL

Tymczasowe utrudnienia w Budynku Wschodnim

Informujemy, że w związku z montażem nowej ekspozycji wystawa “Świadectwa” została tymczasowo zdemontowana. Utrudniony jest też dostęp do wstaw znajdujących się w piwnicach Budynku Wschodniego ( Truso. Legenda odkryta. oraz Goci. Znad Bałtyku do Rzymu.) do których prowadzi teraz droga przez wystawę Reconditus.

Utrudnienia potrwają planowo do połowy września. Mamy nadzieję, że nowa wystawa wynagrodzi Państwu niedogodności.

Prace remontowe na wystawie Świadectwa
Prace przy przebudowie wystawy. Fot. P. Wlizło.

Modernizacja wystawy o przedwojennych mieszkańcach Elbląga wraz z rozbudową tej ekspozycji o część poświęconą powojennym osiedleńcom jest realizowana w ramach projektu Museums over the borders – Stage II, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Skip to content