EN PL

Specjaliści o elbląskim zamku – muzeum zaprasza na prelekcje

W środę 7. grudnia elbląskie muzeum zaprasza na prelekcje online, podczas których odkryte zostaną niektóre z licznych tajemnic elbląskiego zamku krzyżackiego. Spotkania będą podzielone na dwa bloki: dla młodzieży oraz dla osób dorosłych i seniorów. Poprowadzą je elbląscy historycy i archeolodzy,
a także gość specjalny: prof. UKSW dr hab. Fabian Welc.

Elbląski zamek krzyżacki stanowi dla nas zagadkę. Po zburzonym przez mieszczan w 1454 roku obiekcie do czasów współczesnych pozostało niewiele. Jednak w latach 2021-22, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzono badania geofizyczne celem rozpoznania zasięgu założenia zamkowego. Badania zostały zakończone w październiku br., a już teraz poznamy ich wstępne wyniki i posłuchamy o zastosowanych metodach nieinwazyjnych. Prelekcje przybliżą nam również historię zakonu krzyżackiego, zagadnienia związane z życiem codziennym Krzyżaków oraz ślady ich bytności na naszych terenach.

Wykłady zostaną udostępnione online zgodnie z harmonogramem podanym poniżej, na stronie: https://muzeum.elblag.pl/tajemnice-elblaskiego-zamku-krzyzackiego/.

PANEL DLA MŁODZIEŻY

11.00 – 11.30 Tajemnice krzyżackiego stołu – Grzegorz Stasiełowicz

11.30 – 12.00 Monety zakonu krzyżackiego – Paweł Wlizło

12.00 – 12.30 Sztuka w służbie Zakonu – o dekoracji rzeźbiarskiej elbląskiego zamku – Michał Kozłowski

PANEL DLA OSÓB DOROSŁYCH I SENIORÓW

16.00 – 16.30 Ślady krzyżackich przybyszów – zabytki archeologiczne z wykopalisk na muzealnym dziedzińcu – Urszula Sieńkowska

16.30 – 17.00 O metodach badań nieinwazyjnych – dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW

17.00 – 17.30 Wyniki badań nieinwazyjnych zamku elbląskiego – dr Mirosław Marcinkowski

Skip to content