EN PL

Ryszard Tomczyk (04. 04.1931- 08. 11. 2020)

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Ryszarda Tomczyka, jednego z najbardziej zasłużonych dla kultury naszego miasta. Ryszard Tomczyk był aktywny przez całe życie nieomal we wszystkich sferach działalności kulturalnej. W Elblągu postrzegany był jako człowiek – instytucja. Pisarz, krytyk sztuki i literatury, znawca teatru, publicysta, redaktor wielu elbląskich periodyków kulturalnych, wieloletni dyrektor Galerii EL, aktywny członek wielu stowarzyszeń, artysta malarz. Rada Miasta Elbląga w uznaniu Jego niezwykłej aktywności i znaczenia w życiu kulturalnym i społecznym miasta, z którym związał się od 1953 roku, nadała Ryszardowi Tomczykowi w 2011 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Elbląga.

Od lat 60. XX wieku jego kolejną pasją stało się malarstwo. Prace Artysty były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wypracował własny, rozpoznawalny styl operujący środkami na pograniczu surrealizmu i ekspresjonizmu, silnie oddziaływujący na widza. Obrazy to rodzaj rozmowy Artysty z widzem na podstawowe tematy egzystencjalne: wolności i miejsca jednostki w społeczeństwie, niepokojów i zagrożeń związanych ze współczesną cywilizacją, kondycji człowieczej w ogóle. Służą temu charakterystyczne dla Jego twórczości mniej lub bardziej narracyjne kompozycje z kolejnych generacji antropomorfizowanych form lub deformowanych postaci. W ostatnich latach  wiele spośród Jego obrazów z różnych okresów twórczości znalazło się w zbiorach elbląskiego muzeum dzięki przekazowi Artysty. Zatem, powtarzając myśl Horacego: „Non omnis moriar”.

Skip to content