EN PL

Przy kawie o powojennym Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo-Historyczne – oddział w Elblągu zapraszają na kolejne spotkanie w Kawiarence Historycznej Clio, które odbędzie się 8 listopada (wtorek) o godzinie 17.30 w Muzeum (budynek Gimnazjum). Naszym gościem będzie dr Arkadiusz Wełniak, zaś spotkanie poświęcone będzie zagadnieniu „Postmigracyjna społeczność Elbląga i powiatu elbląskiego, jej kształtowanie, adaptacja i czynniki integracyjne w latach 1945-1950”.

Dr Arkadiusz Wełniak jest historykiem, archiwistą i genealogiem. W 2022 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Kształtowanie się stosunków ludnościowych w powiecie elbląskim w latach 1945-1950” (rozprawa niebawem ukaże się drukiem). Dr Wełniak jest jedynym polskim członkiem Towarzystwa Genealogicznego Prus Wschodnich i Zachodnich. Jest autorem licznych przyczynków naukowych i popularnonaukowych, które ukazywały się m. in. w „Roczniku Elbląskim”, „Przeglądzie Zachodnim”, „Archiwiście polskim” i „Prowincji”.

Skip to content