EN PL

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu MAH.251.15.2021

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.15.2021 na realizację zadania: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w ramach projektu „Baltic Odyssey – tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Wszystkie szczegóły i formularze znajdują się w załączonych plikach.

Nr ogłoszenia na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl – 2021-15990-45931

Skip to content