EN PL

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie badań geofizycznych

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.21.2021 na realizację zadania: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w ramach projektu „Baltic Odyssey – tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach oraz na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, nr ogłoszenia 2021-15990-68068 oraz na stronie MAH w Elblągu.

Skip to content