EN PL

Wyniki postępowania MAH.251.4.2023 – Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia MAH w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zgodnie z art. 239 i w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt 1) oraz art. 253 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) w postępowaniu MAH.251.4.2023 na realizację zadania: Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). informuje o wynikach w/w postepowania:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty.
2. Odrzucenie oferty.
Szczegóły w załączonym pliku.

Skip to content