EN PL

Wynik postępowania MAH.251.23.2021

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, unieważnia postępowanie MAH.251.23.2021 na realizację zadania: Usługi cateringu na wernisaż wystawy w ramach projektu “Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

                Podstawa unieważnienia: zgodnie z § 5 pkt. 5 Regulaminu Ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej od kwoty 50 000 PLN do kwoty poniżej kwoty 130 000 PLN, do prawidłowego i zapewniającego konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty niezbędne jest, aby oferty złożyło nie mniej niż trzech wykonawców.

Szczegóły w Załączniku.

Skip to content