EN PL

Unieważnienie postępowania MAH.251.9.2021/RR

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, po przeanalizowaniu dostępnych danych, unieważnia postępowanie MAH.251.9.2021/RR na realizację zadania: Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w Elblągu w ramach projektu “Nieinwazyjne badania elbląskiego zamku krzyżackiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej w Regulaminie Ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 PLN, liczby złożonych ofert.

Skip to content