EN PL

Unieważnienie postępowania MAH.251.21.2021 Truso geofizyka

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, unieważnia postępowanie MAH.251.21.2021 na realizację zadania: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w ramach projektu „Baltic Odyssey – tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Podstawa unieważnienia: brak możliwości zwiększenia środków na wykonanie zamówienia.

Szczegóły w załączonych plikach.

Skip to content