EN PL

Unieważnienie postępowania MAH.251.20.2021

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, unieważnia postępowanie MAH.251.20.2021 na realizację zadania: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w ramach projektu „Baltic Odyssey –tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”,dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.Szczegóły w załączonym pliku.

Skip to content