EN PL

Unieważnienie postępowania MAH.251.1.2021

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w postępowaniu MAH.251.2.2021 na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), wpłynęły następujące oferty:

1. Solid Security Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
Solid Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków;
Kwota Brutto: 297.707,72 zł; Kwota Netto: 242.038,80 zł;

2. Promet-Service sp. z o.o, ul. Łokietka 119, 82-300 Elbląg;
Kwota Brutto: 283.808,24 zł; Kwota Netto: 230.738,40 zł;

3. Patrol Dogmat Martyna Pinszka – Lider Konsorcjum, ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg,
Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa;
Kwota Brutto: 200.748,12 zł; Kwota Netto: 200.748,12 zł

Jednocześnie Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że unieważnia w/w postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 Ustawy PZP. Informacja dotycząca powodów znajduje się w pliku załączonym poniżej oraz na https://miniportal.uzp.gov.pl/ i Biuletynie Zamówień Publicznych.


PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content