EN PL

Postępowanie MAH.251.2.2023 (remont dachu Podzamcza) – wybór najkorzystniejszej oferty

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zgodnie z art. 239 Ustawy Pzp (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) w postępowaniu MAH.251.2.2023 na realizację zadania: Remont dachu budynku Podzamcza – skrzydło wschodnie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa”, na podstawie Kryteriów oceny ofert dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty.

Skip to content