EN PL

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu MAH.251.2.2021 na „Ochronę fizyczną obiektów, terenów i mienia…”

W odpowiedzi na pytania, które napłynęły do Zamawiającego w postępowaniu MAH.251.2.2021 na „Ochronę fizyczną obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu ul. Bulwar Zygmunta  Augusta 11 oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) w okresie 1.04.2021-31.03.2022r.”, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu zamieszcza treść pytań i odpowiedzi w załączonym poniżej pliku:


PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content