EN PL

Odpowiedź na pytania do Ochrona 2024.

Szanowni Państwo Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zamieszcza, w załączonym pliku, Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu MAH.251.1.2024 na realizacje zadania:

Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11 oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), sygnalizacji alarmu  pożarowego (SAP).

Skip to content