EN PL

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu przekazuje Informację z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.1.2024 na realizację zadania:

Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).

W dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 9.30 Komisja Przetargowa otworzyła oferty, które wpłynęły do godz. 9.00 w/w postępowaniu.

Szczegóły w załączonym pliku.

Skip to content