EN PL

Korekta w tekście: “Ogłoszenia w BZP na realizację zamówienia: Ochrona fizyczna obiektów…”

W związku z wykryciem w tekście SWZ oraz tekście Ogłoszenia w BZP na realizację zamówienia: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) w okresie 1.04.2021. – 31.03.2022r. oczywistych omyłek pisarskich. MAH w Elblągu opublikowało na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ informacje (poprawne pliki) dotyczące wprowadzonych zmian. Nie są to zmiany istotne, nie wpływają one na termin składania ofert.

W załączeniu odpowiednie dokumenty.


PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content