EN PL

Informacja o ofertach w postępowaniu MAH.251.4.2021

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu informuje, że w postępowaniu MAH.251.4.2021 Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)wpłynęły następujące oferty:

1. Skarem Sp. z o.o., ul. 1 sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola,

Kwota brutto: 301.694,40

2. Patrol Dogmat Martyna Pinszke – Lider Konsorcjum, , ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg,
Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, , ul. Lindleya 16,  02-013 Warszawa;

Kwota: 197.100,00 zł;

3. Solid Security Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, , ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
Solid Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków;

Kwota Brutto: 285.855,44 zł;

4. Promet-Service sp. z o.o, , ul. Łokietka 119, 82-300 Elbląg;

Kwota Brutto: 283.808,24 zł;

Skip to content