EN PL

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na realizację zadania MAH.251.1.2024:

Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu zamierza przeznaczyć na realizacje w/w zadania kwotę w wysokości: 390.000,00 PLN brutto, (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy  złotych).

Skip to content