EN PL

Harmonogram zamówień MAH w Elblągu na 2020

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Ustawy pzp (Dz. U. 2019, poz. 1843) Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w roku 2020 nie planuje realizować zamówień lub umów ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content