EN PL

MAH.251.10.2021 : Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.10.2021 o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w ramach projektu „Baltic Odyssey – tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020,

Poniżej wszystkie niezbędne dokumenty.

Skip to content