EN PL

Pomóż muzeom zdobyć nagrodę

Projekt Museums over the borders (Muzea ponad granicami), realizowany w latach 2012 – 2014 przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, bierze udział w organizowanym przez Komisję Europejską konkursie Regiostars.

Regiostars to prestiżowe nagrody przyznawane projektom finansowanym ze środków UE, które charakteryzuje doskonałość i innowacyjne podejście do rozwoju regionalnego. Konkurs organizowany jest od 2008 roku. Ma na celu popularyzację dobrych praktyk i rozwiązań oraz inspirowanie kierowników projektów w całej Europie. Każdego roku komisja konkursowa przyznaje nagrody w pięciu kategoriach, a w drodze głosowania online wyłaniany jest zwycięzca nagrody publiczności.

Aby wesprzeć Muzeum w wyścigu o nagrodę publiczności należy wziąć udział w głosowaniu na stronie: https://regiostarsawards.eu/. Projekt Museums over the borders można odnaleźć w kategorii: Inclusive growth – Skills & Education for a digital Europe (Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy). W celu oddania głosu wystarczy przycisnąć ikonę serca znajdującą się przy opisie.

Projekt Museums over the borders z sukcesem wykorzystał wspólną historię do połączenia odbiorców kultury po obu stronach polsko-rosyjskiej granicy. Nowoczesna oferta edukacji muzealnej, innowacyjne rozwiązania ekspozycyjne i unikalne atrakcje na skalę europejską, przyciągające turystów z kraju i zagranicy, przyczyniły się do wzrostu ruchu turystycznego oraz rozwoju lokalnej społeczności. Cyfrowa prezentacja wspólnego dziedzictwa sąsiadujących regionów wpłynęła na rzeczywistą międzykulturową integrację obszaru transgranicznego.

W 2015 roku projekt otrzymał główną nagrodę dla najlepszego przedsięwzięcia w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w kategorii „Wizualizacja i promocja”. Obecnie muzea z Elbląga i Kaliningradu, w składzie powiększonym o Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, realizują drugi etap projektu Museums over the borders, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Skip to content