EN PL

Podwójny wernisaż w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu

5 listopada br. w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbył się wyjątkowy, podwójny wernisaż nowych ekspozycji. Po długiej przerwie, w zmienionej oprawie i na nieco ograniczonej powierzchni, została zaprezentowana wystawa „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii”. Po raz pierwszy można było także obejrzeć chronologiczną kontynuację „Świadectw”, zatytułowaną „Miasto nowych ludzi. Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie 1945-1955”.

Obie wystawy są rezultatem wieloletniej współpracy elbląskiego muzeum z Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie. Od niedawna do tego partnerstwa dołączyło także Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. W ramach drugiego etapu projektu „Muzea ponad granicami”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, partnerzy zgłębiali wspólnie powojenną historię naszych regionów, odkrywając podobne doświadczenia i losy osadników z Elbląga i Kaliningradu. W efekcie na połączonych wystawach zaprezentowano Elbląg sprzed wojny we wspomnieniach dawnych mieszkańców oraz obraz miasta, jaki zastali pionierzy, którzy przybyli tu z różnych stron.

W imieniu Dyrektora Muzeum gości wernisażu powitał dr Mirosław Marcinkowski, kierownik Działu Inwentaryzacji. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich w Warszawie oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Dyrektor Centrum, Pan Leszek Buller, w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie, iż mimo pandemii COVID-19 i związanych z nią trudności projekty są realizowane, czego efektem są takie właśnie wydarzenia, które służą lokalnym społecznościom. Dr Joanna Szkolnicka, pracownik Muzeum i kuratorka wystawy „Miasto nowych ludzi” podziękowała natomiast za współpracę wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w przygotowanie ekspozycji. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do tych, którzy podzielili się z muzeum swoimi wspomnieniami i pamiątkami z pierwszej powojennej dekady.

Z powodu pandemii wciąż nie jest możliwe swobodne przekraczanie polsko-rosyjskiej granicy, dlatego w wernisażu nie mogli wziąć udziału przedstawiciele Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, które jest liderem projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”.

Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie wystawy. Oczekującym na zwiedzanie czas umilił poczęstunek oraz muzyka z okresu wojennego i powojennego w wykonaniu Wojciecha Hazy (klarnet) i Michała Dregera (akordeon).

W wydarzeniu wzięło udział 146 osób. Filmową relację z uroczystości można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Id1MOFzyjCI.

Modernizacja wystawy o przedwojennych mieszkańcach Elbląga wraz z rozbudową tej ekspozycji o część poświęconą powojennym osiedleńcom została zrealizowana w ramach projektu Museums over the borders. Stage II, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zrealizowano w ramach projektu „Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Skip to content