EN PL

Muzeum ogłasza nabór kandydatów do pracy podczas wykopalisk archeologicznych w Janowie

Niedługo rusza kolejny etap prac wykopaliskowych w Janowie. Jeśli chcesz należeć do zespołu, który będzie poszukiwał pozostałości wikińskiej osady Truso szykuj dokumenty i przygotuj się na wyzwanie. Badania obejmować będą m. in. wytyczenie wykopów, eksplorację terenu za pomocą narzędzi archeologicznych oraz czyszczenie pozyskanych zabytków, a odbędą się one w ramach projektu „Baltic Odyssey – creation of common historical and cultural area”.

Prace wykopaliskowe odbędą się w wymiarze pełnoetatowym w dniach od 18 października do 20 listopada 2021. Wymagana jest sprawność fizyczna i gotowość do pracy w trudnych warunkach terenowych oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Muzeum, drogą mailową lub pocztową w terminie do 06.10.2021 do godziny 12.00.

Więcej o projekcie tutaj: https://muzeum.elblag.pl/baltic-odyssey/

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w załączniku poniżej:

Projekt „Baltic Odyssey – creation of common historical and cultural area” realizowany jest dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Skip to content