EN PL

Muzeum na finałowej prostej

Zrealizowany przez elbląskie Muzeum projekt „Muzea ponad granicami” znalazł się w finale konkursu Regiostars i tym samym ma 20 % szans na zdobycie głównej nagrody w kategorii: Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy. Dotarcie do finałowego etapu jest ogromnym wyróżnieniem dla całego zespołu muzealników. Oznacza, że projekt zdobył uznanie komisji konkursowej wyróżniając się na tle 206 aplikacji z całej Unii Europejskiej.

O tym, kto z finalistów zdobędzie nagrodę, zadecyduje Jury konkursowe biorąc pod uwagę takie kryteria jak: innowacyjny charakter, osiągnięte rezultaty, trwałość przedsięwzięcia oraz możliwość jego adaptacji w innych regionach. Każdy jednak ma wpływ na wybór laureata nagrody publiczności. W tym zakresie Muzeum liczy na gorące wsparcie Elblążan oraz sympatyków spoza miasta. Aby oddać głos na projekt „Museums over the borders” należy odwiedzić stronę https://regiostarsawards.eu/, przewinąć w dół do ósmej pozycji i kliknąć ikonę serca po prawej stronie opisu projektu (można to zrobić kilkakrotnie). Głosowanie potrwa do 15 września, a wyniki konkursu poznamy w październiku.

Sukces projektu jest tym bardziej niezwykły, iż było to pierwsze tak duże zadanie realizowane przez elbląskie Muzeum przy wsparciu finansowym UE. Stopień trudności potęgowało partnerstwo zagraniczne i tylko dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu pracowników Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie możliwa była pełna realizacja wszystkich planowanych założeń. W efekcie możemy dziś podziwiać nowoczesne wystawy prezentowane w zmodernizowanym budynku Podzamcza czy korzystać z uroków wyremontowanego dziedzińca podczas Letniego kina pod chmurką. Kaliningrad zyskał natomiast zmodernizowany obiekt Bramy Frydlandzkiej. Także prezentowany w obu miastach film holograficzny, pomimo że liczy już 6 lat, niezmiennie zaskakuje i zachwyca gości.

Projekt Museums over the borders, zrealizowany w latach 2012 – 2014 przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, wykorzystał wspólną historię do połączenia odbiorców kultury po obu stronach polsko-rosyjskiej granicy. Nowoczesna oferta edukacji muzealnej, innowacyjne rozwiązania ekspozycyjne i unikalne atrakcje na skalę europejską, przyciągające turystów z kraju i zagranicy, przyczyniły się do wzrostu ruchu turystycznego oraz rozwoju lokalnej społeczności. Obecnie muzea z Elbląga i Kaliningradu, w składzie powiększonym o Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, realizują drugi etap projektu, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Skip to content