EN PL

Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów.

Czasowa wystawa posterowa Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów. Z albumów rodzinnych mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach to projekt autorstwa dr. Ralfa Meindl – historyka, menedżera kultury Instytutu Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie (Institut für Auslandsbeziehungen) i absolwentki germanistyki Joanny Black-Meindl, zrealizowany przy wsparciu Institut für Auslandsbeziehungen i członków mniejszości niemieckiej.

Obszar Warmii i Mazur, podobnie jak i pozostałych tzw. „Ziem Odzyskanych” to tereny o skomplikowanej historii, a jednym z jej wyznaczników jest wielosetletnie stykanie się i przenikanie wielu kultur i narodowości. Wyraźną cezurą w tych dziejach jest 1945 r., kiedy to niemieccy mieszkańcy tych ziem musieli je opuścić. Nieliczni pozostali przez cały czas trwania PRL-u nie mogli otwarcie manifestować swojej tożsamości ani pielęgnować swojej kultury. Często jednym z niewielu ogniw łączących ich z przeszłością były przechowywane pieczołowicie rodzinne zdjęcia. Gdy przyglądamy się im dzisiaj, możemy wywnioskować wiele nie tylko na temat indywidualnych losów – pojedynczych osób i całych rodzin, ale także na temat toczącej się w tle „wielkiej historii”. Wystawie posterowej towarzyszą ekspozycje dawnych aparatów fotograficznych, pochodzących głównie z kolekcji prywatnej p. Jarosława  Wlizło oraz starych fotografii ze zbiorów MAH i p. Małgorzaty Gizińskiej. Wystawa Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów. Z albumów rodzinnych mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach wkomponowana jest we współgrającą z nią tematycznie wystawę stałą MAH Świadectwa. Twarze historii – historia w twarzach, bazującą na dziecięcych wspomnieniach dawnych niemieckich mieszkańców Elbląga. Zapraszamy do zwiedzania obu wystaw.

Wystawa czynna do 30 września 2019.

Skip to content