EN PL

Eksperci o badaniach w Weklicach – spotkanie w muzeum

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Elblągu zapraszają na kolejne spotkanie w ramach Kawiarenki Clio. Tym razem gościć będziemy dr Magdalenę Natuniewicz-Sekułę z IAiE PAN w Warszawie oraz mgr Marka Baczewskiego z Wydziału Archeologii UW. Tematem spotkania będą badania w Weklicach.

Po kilku latach przerwy naukowcy powrócili do Weklic realizując projekt „Weklice. Cmentarzysko germańskich elit w centrum bursztynowego wybrzeża”. Jest on realizowany przez Fundację Monumenta Archeologica Barbarica i został  dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu “Ochrona zabytków archeologicznych”.

Celem projektu jest publikacja drugiego tomu opracowania dotyczącego jednego z największych w Europie cmentarzysk kultury wielbarskiej w Weklicach, pow. Elbląg, Przewiduje się opublikowanie, po raz pierwszy, wszystkich pozyskanych podczas badań 1984-2018 znalezisk luźnych (640) oraz materiałów z lat 2005-2018, tj. blisko 1400 zabytków ze 170 grobów. W publikacji znajdą się m.in. katalog; analiza stratygrafii horyzontalnej cmentarzyska przy wykorzystaniu GIS; analizy antropologiczne (w tym badania DNA, biochemiczne oraz izotopowe), botaniczne szczątków roślin, pozostałości tekstyliów itd. Monografia przygotowana zostanie w ramach serii Monumenta Archaeologica Barbarica, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Spotkanie w Kawiarence Clio odbędzie w budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, we wtorek 11.10.2022 r. o godz. 17.30. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skip to content