EN PL

Czego nauczył nas Mikołaj Kopernik?

Przewrót kopernikański i traktaty monetarne na muzealnych warsztatach

W niedzielę 19 lutego Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza młodzież, dorosłych
i seniorów na cykl otwartych zajęć warsztatowych poświęconych naukom wybitnego uczonego Mikołaja Kopernika. Zajęcia odbędą się w sali edukacyjnej budynku zwanego Gimnazjum
w następujących godzinach:

11.00, 13.00 – Heliocentryzm

12.00, 14.00 – Monetaryzm

Okazją do przeprowadzenia warsztatów jest 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Za datę urodzin uczonego uznaje się bowiem 19 lutego 1473 roku. Ciekawostką jest fakt, iż w tamtych czasach obowiązywał jeszcze kalendarz juliański, zastąpiony w 1582 roku kalendarzem gregoriańskim, który używany jest do dziś. Dlatego data 19 lutego 1473 roku według kalendarza juliańskiego może być równoznaczna z 1 marca w kalendarzu gregoriańskim.

Mikołaj Kopernik był polskim matematykiem, astronomem i filozofem, uważanym za jednego
z najwybitniejszych naukowców w historii. Jego najważniejszym dziełem jest “De revolutionibus orbium coelestium”, w którym przedstawił heliocentryczną teorię Wszechświata, umieszczając Słońce w centrum Układu Słonecznego, z krążącymi wokół niego planetami, w tym Ziemią. Teoria ta przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju astronomii i nauk przyrodniczych. Mniej znany natomiast jest wkład Kopernika w rozwój nauk ekonomicznych. W swoich traktatach uczony propagował ustanowienie jednej oficjalnej waluty, która miałaby stanowić stabilne źródło wartości
i ułatwić prowadzenie transakcji handlowych.

Tematy niedzielnych zajęć warsztatowych nawiązują do tych właśnie sfer aktywności naukowej Mikołaja Kopernika – heliocentryzmu i monetaryzmu. Uczestnicy rekonstrukcji lekcji astronomii doświadczą metod nauczania stosowanych w Gimnazjum Elbląskim w XVIII w., wykorzystując replikę modelu planetarium Enderscha. W trakcie lekcji wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych
i samodzielnie zweryfikują czas obrotu Merkurego i Wenus wokół Słońca oraz wędrówkę Księżyca wokół Ziemi. Warsztaty dotyczące traktatów monetarnych przybliżą natomiast ideę prawa Kopernika – Greshama oraz pokażą jego związek z codziennością. Zainteresowani będą mieć sposobność zbadania autentyczności monet metodą probierczą oraz obejrzą wyjątkowe numizmaty ze zbiorów muzeum.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Skip to content