EN PL

Co nowego w projekcie Baltic Odyssey

W ostatnich miesiącach w ramach projektu Baltic Odyssey, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zrealizowano szereg zadań związanych z różnymi działaniami wokół przedsięwzięcia.

Zrealizowano ostatni etap prac związanych z poszukiwaniami cmentarzyska mieszkańców wczesnośredniowiecznej osady Truso – w lutym ukazało się sprawozdanie z wykopalisk przeprowadzonych latem 2020 roku w miejscowości Janów. Mimo że nie udało się odkryć pochówków, badania pozwoliły na zawężenie obszaru poszukiwań cmentarzyska i weryfikację archiwalnych zapisków dotyczących pozostałości grobów w Janowie. Wytypowano także obszar, na którym w przyszłości prowadzone będą dalsze prace poszukiwawcze. Więcej na temat samych wykopalisk można przeczytać w, liczącym 92 strony, sprawozdaniu z badań. Dokument ukazał się w trzech językach – polskim, angielskim i rosyjskim i jest dostępny do pobrania za darmo ze strony Muzeum oraz bloga wykopaliskowego – truso2020.wordpress.com.

W ramach prac nad aplikacją mobilną wyłoniony został wykonawca scen/modeli 3D, które pojawią się w przewodniku dostępnym na urządzenia mobilne. Obecnie omawiane są szczegóły techniczne dotyczące wizualizowanych obiektów – m.in. wczesnośredniowiecznych chat, które docelowo będzie można oglądać w rzeczywistości rozszerzonej (AR).
Wciąż realizowane są spotkania z pozostałymi partnerami projektu. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią, odbywają się one wyłącznie w trybie zdalnym. Pandemia wymusiła wstrzymanie lub opóźnienie części prac, w związku z czym planowane jest także przedłużenie czasu realizacji projektu.

Projekt „Baltic Odyssey – creation of common historical and cultural area” realizowany jest dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Skip to content