EN PL

Ceramika dalekowschodnia doczeka się katalogu

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczynamy prace nad katalogiem ceramiki dalekowschodniej z naszych zbiorów

Katalog, który powstanie z funduszy ministerialnych będzie przedstawieniem wyników badań nad porcelaną  dalekowschodnią odkrytą na Starym Mieście w Elblągu podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w  latach 1980 – 2005.

W polskim piśmiennictwie branżowym niezwykle mało jest publikacji na temat  kontaktów bałtyckich ośrodków handlowych z Azją, a jeszcze mniej o imporcie porcelany, która wywołała  w siedemnastowiecznej Europie modę na tzw. chińszczyznę (chinoiserie) i wpłynęła na rozwinięcie w  następnym stuleciu trendu kolekcjonowania tych przedmiotów. Elbląg jako jedn z  ważniejszych ośrodków portowo-­gospodarczych w basenie Morza Bałtyckiego również miał w tym swój udział poprzez rozwój kontaktów  handlowych regionu oraz życia codziennego i kultury materialnej dawnych mieszkańców miasta.

„Porcelana dalekowschodnia z badań  archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu” będzie kolejną naukową  publikacją Muzeum Archeologiczno­Historycznego w Elblągu omawiająca zabytki archeologiczne ze  Starego Miasta( pierwszą tego typu pracą jest „Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu” autorstwa  dr Mirosława Marcinkowskiego, która została wydana w 2011 r.), a jednocześnie pierwszym w polskiej archeologii opracowaniem dotychczas słabo poznanych  artefaktów, sprowadzanych do Europy w XVII i XVIII w.

Wydanie katalogu planujemy na październik 2016.

Skip to content