EN PL

Badania geofizyczne

Sezon prac archeologicznych nabiera rozpędu. We współpracy z prof. Fabianem Welcem i Kamilem Rabiegą z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeprowadziliśmy badania geofizyczne potencjalnego kurhanu. W najbliższych tygodniach planowane są kolejne nieinwazyjne badania kopców.  Fot. Marek Lewski.

Skip to content