EN PL

Aktualne działania Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w ramach projektu Baltic Odyssey

W elbląskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym ostatnie miesiące pracy w ramach projektu Baltic Odyssey, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, były niezwykle intensywne.

Przede wszystkim udało się przeprowadzić badania wykopaliskowe w Janowie Pomorskim. Badania te pozwoliły na weryfikację informacji dotyczących domniemanego cmentarzyska mieszkańców Truso – niestety wciąż nie udało się natrafić na ślady pochówków. W trakcie wykopalisk zorganizowano trzy dni otwarte, podczas których goście mieli możliwość zapoznać się z historią stanowiska i szczegółami pracy archeologów.

Ostatnim etapem, zamykającym prowadzone w Janowie badania, jest aktualnie opracowywane sprawozdanie. W ramach niego zebrano już dokumentację fotograficzną i zdigitalizowano dokumentację rysunkową, a także przedstawiono historię regionu w kontekście przynależności etnicznej mieszkańców Truso.

Aktualnie trwają także prace nad wizualizacjami 3D wybranych obiektów ze stanowisk na szlaku grodów pruskich, która będzie elementem aplikacji mobilnej powstającej w ramach projektu. Wizualizacje będą dostępne dla wybranych miejsc, przedstawiając przypuszczalny wygląd jaki mogły mieć prezentowane obiekty (np. Gród, wikińska chata) we wczesnym średniowieczu.

Jest to także okres dynamicznych, spotkań i dyskusji z pozostałymi partnerami projektu nad planami dotyczącymi dalszej realizacji zadań. Wszystko odbywa się w systemie zdalnym, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Aktualna sytuacja, związana z obostrzeniami towarzyszącymi pandemii, nie daje możliwości bezpośrednich spotkań, przez co prawdopodobnie opóźni się realizacja niektórych zadań, co może mieć wpływ na okres wdrażania projektu.

Zrealizowano w ramach projektu „Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Skip to content