EN PL

Aktualne działania Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w ramach projektu Baltic Odyssey

W elbląskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym ostatnie miesiące pracy w ramach projektu Baltic Odyssey, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, były niezwykle intensywne.

Przede wszystkim udało się przeprowadzić badania wykopaliskowe w Janowie Pomorskim. Badania te pozwoliły na weryfikację informacji dotyczących domniemanego cmentarzyska mieszkańców Truso – niestety wciąż nie udało się natrafić na ślady pochówków. W trakcie wykopalisk zorganizowano trzy dni otwarte, podczas których goście mieli możliwość zapoznać się z historią stanowiska i szczegółami pracy archeologów.

Ostatnim etapem, zamykającym prowadzone w Janowie badania, jest aktualnie opracowywane sprawozdanie. W ramach niego zebrano już dokumentację fotograficzną i zdigitalizowano dokumentację rysunkową, a także przedstawiono historię regionu w kontekście przynależności etnicznej mieszkańców Truso.

Aktualnie trwają także prace nad wizualizacjami 3D wybranych obiektów ze stanowisk na szlaku grodów pruskich, która będzie elementem aplikacji mobilnej powstającej w ramach projektu. Wizualizacje będą dostępne dla wybranych miejsc, przedstawiając przypuszczalny wygląd jaki mogły mieć prezentowane obiekty (np. Gród, wikińska chata) we wczesnym średniowieczu.

Jest to także okres dynamicznych, spotkań i dyskusji z pozostałymi partnerami projektu nad planami dotyczącymi dalszej realizacji zadań. Wszystko odbywa się w systemie zdalnym, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Aktualna sytuacja, związana z obostrzeniami towarzyszącymi pandemii, nie daje możliwości bezpośrednich spotkań, przez co prawdopodobnie opóźni się realizacja niektórych zadań, co może mieć wpływ na okres wdrażania projektu.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Skip to content