BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Relikty chwały Elbląga i regionu

Od 07.11.2018

Zrealizowano pierwszą część wystawy „Relikty chwały Elbląga i regionu”. Tytułowe określenie „relikty” oddaje specyficzną sytuację współczesnego Elbląga – miasta będącego w czasach krzyżackich i Rzeczypospolitej ważnym ośrodkiem gospodarczym i militarnym, miejscem produkcji rzemieślniczej i artystycznej, które w wyniku działań ostatniej wojny utraciło większość świadectw swojego dawnego znaczenia. Z trudem gromadzone w okresie powojennym ocalałe artefakty, pokazane na wystawie, są próbą zobrazowania dawnej świetności Elbląga i powiązanego z nim regionu.